Bevalling opwekken

Soms komt een bevalling niet vanzelf op gang of is er een reden dat het kindje beter geboren kan worden. Dan kan er besloten worden de bevalling op te wekken. Dit is bijvoorbeeld als je twee weken overtijd bent, als je bloeddruk te hoog is of als je kindje te klein is. 

 

Om te beoordelen of het mogelijk is de bevalling op gang te brengen, doet de gynaecoloog een inwendig onderzoek. Vaak gebeurt dit op de polikliniek. Een inleiding is pas mogelijk als de baarmoedermond al een beetje open en verweekt is. Verloskundigen en gynaecologen gebruiken hiervoor de term ‘rijpheid’. Een rijpe baarmoedermond is over het algemeen korter. Men spreekt dan over een verstreken portio. Deze voelt ook weker aan, en vaak is er al wat ontsluiting.   

 

Een onrijpe baarmoedermond is nog lang en voelt stevig aan. Meestal is er nog geen ontsluiting. Wanneer de baarmoedermond onrijp is en er toch een dwingende reden is om de bevalling op gang te brengen, kan de gynaecoloog adviseren de baarmoedermond ‘rijp’ te maken. In medische termen spreekt men dan van ‘primen’. Primen kan door middel van het plaatsen van een balloncatheter ofwel door middel van het plaatsen van een hormoonveter.


Primen door middel van een balloncatheter
Dit is een dun slangetje wat men via de baarmoederhals in de baarmoeder schuift met behulp van een spreider (speculum). Daarna wordt de ballon gevuld met water. De ballon ligt dan tussen de vliezen en de baarmoedermond. Door de aanwezigheid van de ballon en de rek op de baarmoedermond komen hormonen vrij komen die wat krampen veroorzaken. Soms leiden deze krampen tot weeën en komt de bevalling op gang. Soms duurt het meerdere dagen tot de baarmoedermond voldoende gerijpt is.

 

Primen met misoprostol

Bij contra-indicatie ballonkatheter of onrijpheid na ballon-priming, wordt er gestart met misoprostol medicatie.


Primen door middel van hormonen
Een andere methode is het inbrengen van prostaglandinen in de vagina (schede) achter de baarmoedermond. Prostaglandinen zijn hormonen die de rijpheid van de baarmoedermond
bevorderen; ze spelen ook een rol bij het op gang komen van de bevalling. Prostaglandinen zijn er in tabletvorm, in geleivorm (gel) en in de vorm van een veter. Hier in het Moeder&Kind Centrum gebruiken we de veter. Deze veter wordt middels een vaginaal toucher (het voelen met vingers in de vagina) ingebracht. De gynaecoloog bespreekt welke methode wordt toegepast.


Het opwekken van de weeën
Vóór het starten van het infuus breekt de verloskundige of gynaecoloog de vliezen tijdens een inwendig onderzoek. Dit is pijnloos. Je voelt dan warm vruchtwater via de vagina naar buiten stromen. Het op gang brengen van de weeën gebeurt door middel van een infuus. Men brengt een slangetje in een bloedvat van je hand of onderarm en sluit daarop een dun slangetje aan. Een pomp dient medicijnen (Oxytocine) toe om de weeën op gang te brengen. De dosering gaat stapsgewijs omhoog. Geleidelijk beginnen dan de weeën.